UNDERHÅLLSPLAN FÖR DIN BRF - AVLOPP


En underhållsplan för din Brf utgör en billig försäkring för fastigheten. Det är ett proaktivt redskap som minimerar risken för att du ska behöva ta hand om akuta skador - skador som många gånger genererar stora och onödiga kostnader, och inte minst besvär för de boende likväl för dig som fastighetsägare. En underhållsplan skapar därigenom en trygghet som genererar långsiktigt värde för fastigheten. Fokuset i en underhållsplan bör vidare ligga på de större åtgärderna i fastigheten, såsom underhåll av spillvattenrör och dagvattenrör. Behöver du hjälp med att utarbeta en underhållsplan för din Brf? Tubus System bidrar gärna med kunskap och hjälper dig med din underhållsplan som rör fastighetens avlopp

Varför underhållsplanera?

Alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar bör ha en tydligt specificerad underhållsplan. Detta så att man på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt ska kunna förvalta fastigheten eller fastigheterna och därigenom också slippa oförutsedda utgifter. Några riktlinjer för vad en underhållsplan i korthet bör innehålla är: - Vilket underhåll som ska utföras. - Vad det kommer kosta. - En avsättningsplan för att kunna möta finansieringen av underhållet. - En tidsplan för när underhållet ska utföras. 

Riskfaktorer för avloppssystem

Avloppssystemet är en vital del för varje fastighet. Därför är det viktigt att upprätta en underhållsplan för detta, så att man undviker skador som plötsligt läckage men också mer svårupptäckta skador som fuktskador, som på sikt har stor inverkan på fastigheten om de inte upptäcks och åtgärdas. Fuktskador kan till exempel uppkomma genom en kombination av skadade rör och sättningar i fastigheten som bildas genom markrörelser eller annan påverkan på fastigheten. Tubus System har stor kunskap om olika riskfaktorer för avloppssystem; dels yttre faktorer som påverkar men också inre faktorer som materialval och livslängd för dessa.

Vad kan jag som fastighetsägare själv göra?

Materialvalet har en stor inverkan på när avloppssystemet behöver bytas. Kontrollera därför först vad för material avloppssystemet är gjort av, och när det är installerat. Se också efter i dokument om det har gjorts några förändringar i avloppssystemet under åren. Utifrån detta bör du sedan gå vidare för att få en professionell bedömning gällande om det bör göras några direkta åtgärder i fastigheten eller inte. Med den givna informationen kan du sedan bygga din underhållsplan för din Brf, och därigenom minimera risken att handla reaktivt och istället underhålla innan problemen inträffar.

Har du redan idag börjat få problem med ditt avlopp bör du se det som ett tydligt varningstecken på att det är hög tid agera. Vänta inte - då kommer problemen eskalera! Har du några frågor eller funderingar om ditt avloppssystem och din underhållsplan för din Brf? Vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap. Hör av dig till oss och beskriv ditt problem eller dina funderingar, så kontaktar vi dig.

Kontakta Oss

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.