Vår insida är vår process - Läs mer om vårt arbetssätt | Tubus System

VÅR INSIDA ÄR VÅR PROCESS


Det är många roller som ska samordnas i ett välfungerande företag. Tubus System strävar alltid mot att leverera högsta kvalitet i alla avseenden kring vår produkt till våra kunder och vi ser därför alla delar i vår organisation som lika viktiga.

Vi har med lång erfarenhet i ryggen och med hårt arbete tagit fram en process som vi har som stöd av från start till mål i alla våra projekt. Detta för att alltid säkerställa ett bra resultat för våra kunder.PROJEKTSTART


Redan innan projektstart har mycket arbete gjorts. Allt ifrån kundkontakt, införsäljning, projektplanering och säkerhetsföreskrifter har upprättats. Vårt arbete förannonseras alltid och informationsmöten anordnas för att informera boenden och andra berörda att vårt arbete kommer att påbörjas.


UNDER PROJEKTETS GÅNG


Under projektets gång dokumenterar alltid våra medarbetare det arbete de utför. Dels genom skriftliga egenkontroller och dels genom digital dokumentation, där rören filmas innan, under och efter plastning. All dokumentation granskas av vår kvalitetsavdelning för att säkerställa att rätt kvalitet levererats. Utöver detta har vi alltid en kontaktperson som finns till hands vid eventuella frågor.


AVSLUTAT PROJEKT


Vid projektets slut görs en slutbesiktning tillsammans med kunden där vi överlämnar utförlig projektdokumentation i form av egenkontroller, videodokumentation samt ett garantibevis till kunden.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.