Tubus System

Oljeavskiljare för industriföretag - Lund

Kunden hade vid sin egenkontroll upptäckt fri olja i marken runt oljeavskiljaren och befarade att oljan kom från avskiljaren. Vid besiktning av anläggningen kunde ett par sannolika läckagepunkter konstateras och oljeavskiljaren riskerade att dömas ut...

Läs mer

Vägtrumma Riksväg 50 - Mållångsta

Kraftig korrosion i nedre halvan av vägtrumman. Några mindre genomrostningar reparerades utöver att hela ytan efter rengöring och blästring, belades med Tubus System's glasförstärkta plast. Efteråt var kunden mycket nöjd, då man under en längre...

Läs mer

Vägtrumma - väg 307 - Hassela

Kraftig korrosion i vägtrummans skvalpzon. Flera mindre genomrostningar reparerades med Tubus System och enligt uppgift från kunden fick man en renoverad trumma till en kostnad motsvarande 30% av vad en ny trumma skulle ha kostat (då utan att räkna me...

Läs mer

Rörbro 25-1707-1 Tällberg

Rörbron som byggdes 1992 uppvisade mycket ojämna korrosionsangrepp och för att förhindra fortsatt nedbrytning och för att säkerställa brons funktion långt in i framtiden, valde kunden att göra en tidig renovering med Tubus System. Arbetet försv...

Läs mer

Rörbro 25-1797-1 Strömfors

Rörbron bestod av två parallella rör med en tunn grusöverbyggnad och byggdes 1988. De båda rören var kraftigt korroderade i nedre halvan med begynnande genomrostning i ändarna, vilket åtgärdades med Tubus System. I och med att vi valde tidpunkten...

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.