Lund

Stiftelsen Thulehem

Stiftelsen Thulehem i Lund äger fastigheten Vipemöllan 1 bestående av 16 st flerbostadshus med tillhörande servicebyggnad. Totalt innefattar fastigheten 270 st lägenheter. Området är byggt på 1960-talet och är ett 55+ boende för aktiva seniorer. Thulehem ligger i ett lummigt och lugnt parkområde på Vipelyckan i Östra Lund i Skåne.

Under våren 2020 lät Thulehem besiktiga ett antal av deras hus avseende befintliga avloppsledningar. Skicket varierade och man beslöt att påbörja upphandling av relining på en av sina huskroppar. Det som skulle åtgärdas var liggande- och stående avloppsstammar samt bottenavloppet i källaren, huset består av totalt 18 st lägenheter. Tubus System fick förtroendet att utföra arbetet under hösten 2020.

Maria J Gross var den som var projektansvarig på Thulehem. Hon hade under projektets gång en tät dialog med oss på Tubus System och hon blev uppdaterad om vad som skedde och vad som var på gång. Upplevelsen från de boende har varit genomgående positiv. Teknikerna som har arbetat på plats har upplevts som proffsiga i sitt arbete och lugna och metodiska, enligt Maria. Vilket underlättar för alla inblandade.

Under 2021 har Tubus System fått förtroendet att fortsätta relina Thulehems byggnader och denna gång har vi fått i uppdrag att relina 4 st huskroppar med totalt 107 st lägenheter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.