Relining med flexibelt foder

Relining med flexibelt foder är ett sätt att renovera gamla och slitna rör på. Metoden går ut på att vi bygger nya rör i de redan befintliga ledningarna. Resultatet blir ett helt nytt, självbärande rör utan skarvar inuti det gamla. Sprickor, hål och även områden på det gamla röret som saknar bitar är helt borta.

Vad är flexibelt foder?

Flexibelt foder är en teknik där en polyester- eller epoxiimpregnerad väv av glasfiber eller filtmaterial skjuts in via högtrycksluft i en redan befintlig ledning.

Hur gör vi?

Arbetet inleds med rengöring av de gamla rören. Detta utförs vanligtvis med en roterande kätting alternativt högtryck. Strumpan monteras sedan in i röret, antingen genom att högtrycksluft blåses in i den eller genom att vi manuellt drar in den. När strumpan väl har härdats med antingen vattenånga, UV-ljus eller LED så fräses hål vid alla förgreningar och grenrörsförstärkning monteras.

Vår rekommendation är sedan att grenledningar från kvarvarande grenledningar i kök och badrum relinas med polyesterplast mot grenrörsförstärkning.

Fördelar med flexibelt foder istället för stambyte

När man gör ett stambyte brukar vanligtvis den boende behöva lämna lokalen under en lång tid tills dess att arbetet är helt klart. Detta då ett stambyte kräver att man blottlägger själva stammen genom att väggar och golv bilas upp för att man ska kunna komma åt rören.

Vid relining med flexibelt foder i en vertikal stamledning utförs arbetet i normala fall på en arbetsvecka. Dessutom kostar metoden en bråkdel av ett traditionellt stambyte.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur flexibelt foder fungerar? Varmt välkommen att kontakta någon av oss på Tubus System så guidar vi dig vidare. I vår FAQ har vi också besvarat de mest förekommande frågorna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.