BRiF - BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER


BRiF - Branschföreningen Relining i Fastigheter
Tubus System är medlem i branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) och har varit det sedan starten 2009. BRiF är en rikstäckande organisation för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen ingår organisatoriskt i Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal. För dig som kund skall det vara ytterligare en trygghet och en garanti för ett väl utfört arbete då du väljer en leverantör som ingår i branschföreningen.

BRIF 3Q

BRiF startade 2012 ett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), numera RISE. Samarbetet innebär att ett kvalitetsprogram som heter BRiF 3Q har tagits fram. Detta program är obligatoriskt för alla medlemmar i BRiF att genomgå. Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvaliteten i reliningbranschen och ge reliningföretagens kunder en ökad trygghet. Tubus System var ett av de första företagen att certifieras i enlighet med BRIF 3Q.

För att bli medlem i BRiF krävs:

Medlemskap kan efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet bedriver relining i fastigheter. Medlemsföretagen skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisar vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna.

Föreningens målbild är:

  • Att främja reliningbranschen med olika initiativ och aktiviteter. 
  • Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö. 
  • Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver. 
  • Att samarbeta med organisationer och myndigheter för att ta fram bestämmelser och normer som tillvaratar branschens och beställarnas intressen.

 

På längre sikt skall föreningen verka för att:

  • Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation. 
  • Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya arbetsmetoder och branschspecifika normer. 
  • Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla reliningsbranschen utifrån den kravbild som beställare och vi, som leverantörer, har.

    Läs gärna mer om BRiF på www.brif.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.