HÖG KVALITET OCH HÅLLBAR PRODUKT


Tubus System har en ambition att alltid leverera tjänster av högsta kvalitet. För att försäkra oss om detta görs
en noggrann dokumentation och kvalitetssäkring efter varje slutfört uppdrag. För oss på Tubus System är det oerhört viktigt att i alla led hålla vad vi lovat. Detta i sin tur generar kvalitet, goda kundrelationer och lönsamhet.

Tubus System är ensamma i branschen om att ha ett Europeiskt typgodkännande, ETA, vilket innebär att vi säkerställer för våra kunder att vi tillverkar rör av högsta kvalitet och utefter en specifik arbetsmetod. Ett Europeiskt typgodkännande klassas högre än ett svensk typgodkännande och är den högsta kvalitetsnivån i reliningbranschen. Nytillverkade rör med Tubus System har en förväntad livslängd på minst 50 år och vi erbjuder dessutom 10-års garanti på de nytillverkade avloppsrören.

Metoden som vi använder är miljövänlig och med den minimala mängd avfall och låga resursförbrukning som metoden innebär, så bidrar Tubus System till en hållbar utveckling. Vår produkt innehåller inte Bisfenol A och avger inga farliga ämnen som kan påverka djur, natur eller människan negativt. Kvalitet för oss är hur vi bemöter våra befintliga och framtida kunder, att vi kan stå för vår produkt, att produkten uppfyller kundernas önskemål samt att vår personal har rätt kompetens för arbetsuppgifterna.


 

HÖG KVALITET


Ett utav våra mål är att vara den absolut främsta reliningleverantören när det kommer till kvalitet på den produkt som vi levererar. Ett bevis på det är vår noggranna branschunika dokumentation och centrala granskning av varje relinat rör. En kvalitetssäkring som vi alltså är ensamma om i hela branschen.
Vi arbetar även kontinuerligt med att produktutveckla och förbättra vår metod och den utrustning vi använder. Det gör vi för att hela tiden höja vår kvalitetsnivå. En riktigt nöjd kund ger oss tillfredställelse som entreprenör.
 
VI TAR ANSVAR FÖR NÄSTA GENERATION!


Tubus System arbetar med en miljövänlig metod för renovering av fastigheter.
Metoden begränsar kraftigt produktionen av byggavfall och håller resursanvändningen till ett absolut minimum vid en hus- och lägenhetsrenovering. Vi är också miljödiplomerade och har sedan länge ett starkt och brett miljöengagemang. Vår miljödiplomering innebär att vi arbetar med uppsatta mål för att ständigt förbättra oss. För att bli miljödiplomerad måste man som företag kunna visa att man använder miljövänligt material och utforskar och väljer miljövänliga arbetssätt. Tubus System har deltagit i programmet sedan 1999.


 

GODKÄNNANDEN


Vår metod är testad och godkänd av SP. Enligt SP-certifiering har nytillverkade rör med Tubus System en förväntad livslängd på minst 50 år och med Tubus System får du dessutom 10-års garanti. SP reviderar vårt arbete löpande och kontrollerar att ställda krav uppfylls. 

ETA (European Technical Approval
/ Europeiskt typgodkännande)

Ett Europeiskt typgodkännande märks med en CE-märkning och visar att samtliga nationella krav i länder inom EU uppfylls. Med andra ord är det den högst möjliga certifieringsnivån i vår bransch. Kvalitén säkerställs genom regelbunden övervakning av vår produkt. P-märket (godkännandebeviset) kompletterar vårt Europeiska typgodkännande genom att ansluta till Svensk Lagstiftning och kvalitetskontroller. Kvalitén säkerställs genom regelbunden övervakning av tillverkning och produkter på marknaden.


Kontakta Oss

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.