MILJÖPOLICY


Tubus System AB är ett entreprenadföretag som bygger nya rör i befintliga. Syftet med metoden är att bygga ett nytt rör istället för att riva ut och ersätta de gamla. Genom att använda denna metod är vi mer energieffektiva och skapar inte lika mycket avfall.

Tubus System AB är ett miljömedvetet företag där alla medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.


Tubus System AB arbetar med:

-   att höja personalens kunskapsnivå genom regelbunden utbildning och information inom miljöområdet
-   ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder när det gäller kemikalier, transporter, avfall, energiförbrukning och övriga delar inom miljöområdet.
-   att ställa krav på våra leverantörer
-   att efterleva gällande lagar och andra krav
-   att fastställa och följa upp våra miljömål
-   att denna miljöpolicy meddelas och förstås av hela organisationen

Januari 2021

Mathias Svensson
VD

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.