RENOVERA RÖRBROAR MED MINIMAL
STÖRNING OCH MAXIMALT RESULTAT


Hur tänjer man på gränserna för vad som är möjligt?! Med Tubus Systems lösning renoveras rörbroar under vägar och järnvägar till ursprunglig funktion med en innovativ och miljövänlig metod, som dessutom innebär en obefintlig påverkan för omgivande trafikanter. Metoden är väl beprövad och ger ett långsiktigt och fullgott resultat.
 

Metoden är effektiv

Tubus System erbjuder en snabb och kostnadseffektiv lösning där rörbroar renoveras utan omfattande trafikstörningar. Lösningen är dessutom oberoende av väder och går därmed att arbeta med året runt. Metoden är likvärdig ett rörbyte - rörbron återställs till sin ursprungliga funktion och den bärande packningsgrunden förblir även den oförändrad, vilket medför att störande schaktning undviks. Renovering av rörbroar med Tubus System ger även låg friktion - genomströmningen av vattnet ökar och därmed även avbördningskapaciteten. Behöver man då byta ut en rörbro någon gång? Även de mest kraftigt korrigerade rörbroarna går att återställa till ursprungligt skick.
Här kan du se ett utdrag av olika invändiga renoveringar som har genomförs av Tubus System - Referenser

 

Metoden är miljövänlig

En rörbro som är renoverad av Tubus System är miljövänlig och påverkar inte växt- och djurlivet i vattendraget. Metoden är också ren att arbeta med genom att det inte det inte bildas något direkt avfall förutom rosten i de befintliga rören i rörbron som avlägsnas. Dessutom är grumlingen av vattnet liten. Innovativa, miljövänliga lösningar som ligger i framkant är det Tubus System ständigt strävar efter.


Så går det till

Hur går en renovering av rörbroar med Tubus System till? Givetvis är varje situation unik. En renovering med denna metod kan göras i både tidigt skede för att förhindra fortsatt nedbrytning men också på kraftigt korrigerade rör där skadorna är mer akuta.

I korthet går en renovering eller relining till enligt följande:

Först torrlägger man bron genom att vattnet däms av. Vid behov avleder man också vatten.

  1. Därefter rengörs bron och eventuellt slam och dy avlägsnas. Bron blästras och de skador som finns åtgärdas.
  2. Därefter värms röret upp och en korrisionsbeständig polyesterplast appliceras i röret. Efter att det sista lagret med plast har applicerats tar det cirka en timma innan man kan driftsätta konstruktionen.

Tubus System arbetar risktäckande med renovering av rörbroar. Varmt välkommen att kontakta oss här så berättar vi mer om hur vi arbetar!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.