STAMBYTE ELLER STAMRENOVERING?


Vid ett traditionellt stambyte måste du som företagare, boende eller hyresgäst nästan alltid lämna fastigheten, ofta under flera veckor, men inte om du väljer Tubus System. På bara en dag tillverkar vi nya avloppsrör inuti de befintliga rören i en medelstor lägenhet och ert avlopp kan då användas redan samma dag som vi har varit där! Tryggt, störningsfritt och dessutom med 10-års garanti och minst 50-års förväntad livslängd. 

Tubus System använder sig av en unik, kostnadseffektiv och väldokumenterad metod där vi tillverkar nya rör inuti det befintliga rörsystemet. Vår metod är perfekt för renovering av samtliga avloppsrör och stamledningar och kan fungera som ett fullgott alternativ, eller som ett komplement, till ett traditionellt stambyte eller rotrenovering. Vår metod passar även för mindre renoveringar eller vid akuta läckor i avlopp- eller dagvattensystem.

Tubus System arbetar över hela Sverige och har sedan starten 1998 utfört relining i över 70.000 lägenheter och i hundratals kontors- och industrifastigheter. Så när det är dags för stamrenovering eller stambyte i din fastighet, hör med oss om relining kan vara ett alternativ för ert avlopp.


FYRA ANLEDNINGAR TILL ATT ANVÄNDA TUBUS SYSTEM


 

KVALITÉ


Enligt RISE (Research Institute of Sweden AB) har rör tillverkade genom relining av Tubus System en livslängd på minst 50 år. Vi erbjuder dessutom våra kunder hela tio års garanti på utfört arbete. Alla relinade rör inspekteras, filmas och granskas av en central kvalitetsavdelning som en del i vår projektdokumentation.
Kvalitet är vårt främsta ledord och en nöjd kund vårt främsta mål!
EKONOMI


Lägg inte onödiga pengar på att byta ut gamla avloppsrör, renovera dem istället med vår metod. När du använder relining med Tubus System installeras nya, säkra, CE-märkta rör inuti de befintliga. Detta gör att du slipper kostnaden för att bryta upp väggar och golv samt forsla bort allt avfall som skapas vid  ett traditionellt stambyte. Det är en mycket kostnadseffektiv metod som möjliggör att  boende kan bo kvar under tiden eller att verksamheten som nyttjar lokalerna kan fortsätta som vanligt utan avbrott. Det tjänar samtliga på!

MINIMAL STÖRNING


Vid traditionella stambyten, rotrenoveringar eller renovering av vägtrummor i infrastruktur är rivning och ombyggnad en jättelik process. Med Tubus System är störningen minimal och framför allt under en väldigt begränsad tid. Dessutom kan till exempel boende i en fastighet som Tubus System arbetar i bo kvar i huset under pågående relining.

 
MILJÖVÄNLIGT


När gamla rör eller trummor bryts upp och forslas bort skapas stora mängder farligt avfall - men inte med vår metod. Vi renoverar utan att miljön påverkas negativt och vår produkt avger inga farliga ämnen som kan påverka djur, natur eller människan negativt.
Vår polyesterplast är helt fri från Bisfenol A.
Tar man dessutom transporterna av personal och material som är förknippade med traditionella rotrenoveringar som exempel, så är Tubus System ett väldigt miljövänligt alternativ med liten materialhantering och personaltransportering per renoverat objekt.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.