HALVSULNING FÖR RENOVERING AV RÖRBRO?VÄLJ TUBUS SYSTEM ISTÄLLET!

Behöver ni renovera en rörbro? Halvsulning är ett traditionellt sätt att reparera skador som uppstått genom  mekanisk nötning i rörbroar. Processen är dock tämligen omständlig och därmed också ineffektiv, kostsam och tidskrävande.

Här förklarar vi vad halvsulning innebär och hur du kan välja ett mer effektivt alternativ istället genom att använda Tubus System.

Detta är halvsulning

Rörbroar behöver med tiden normalt förstärkas. Varje dag, året om, utsätts de nämligen för korrosion (mekanisk nötning) som sakta men säkert bryter ned konstruktionen. Detta beror på att alla rörbroar av stål är varmförzinkande utan ytterligare korrosionsskydd.

Halvsulning är ett sätt att renovera rörbroar på, som räknas till en av de nyare metoderna (jämför t.ex. med renovering enbart med sprutbetong – länk till ny landningssida).

Metoden innebär att ett en ny rörhalva placeras innanför den gamla rörhalvan, vanligen genom att det nya röret fixeras och svetsas med cirka 10 cm mellanrum till den gamla konstruktionen som sedan fylls med betong. Betongen fungerar då både som ett korrosionsskydd och som stöd till den nya konstruktionen, jämfört exempelvis med renovering med enbart sprutbetong som enbart ger ett korrossionsskydd. Dock måste Halvsulningen ytbehandlas för att korrossionsskyddet ska bli fullständigt.

Metoden kan låta enkel, men verkligheten skiljer sig åt och är definitivt mer komplex. Längre fram kommer vi klargöra skillnaderna än mer!

Uppenbara nackdelar med halvsulning

- Vattengenomströmning

Då vattengenomströmning är syftet med att en rörbro installeras, bör man veta om att både halvsulning och sprutbetong kraftigt minskar tvärsnittsarean i rörbron och därmed försämrar vattnets framkomlighet.

- Kostsam process

Renovering med halvsulning innebär ett antal olika moment som sällan också är förutbestämda. Låt säga att det gamla röret är väldigt korroderat – då kommer det också tillkomma mer behov av betong som ska appliceras mellan det nya och gamla röret. Läcker det dessutom in vatten måste betongen som används vara anpassad så att den härdas i vatten. Att påtala är att en total torrläggning av konstruktionen alltid måste genomföras innan en halvsulning påbörjas, men det är alltså inte ovanligt att vatten kan tränga in under själva reparationen.

När det nya röret ska svetsas fast är det också mycket vanligt att skador uppstår – som kan påskynda nedbrytningen av utsidan på den delen av röret.

- Trafikstörningar

Som framgår kräver halvsulning också att området spärras av, vilket i sig även genererar samhällsekonomiska kringkostnader.

Skillnaden – med vår metod

Vår metod skiljer sig dock markant åt jämfört med en halvsulning. Vid halvsulning konstaterade vi att ett nytt ”halv-rör” monteras i den gamla konstruktionen.

- Ökad genomströmningskapacitet

Tubus Systems metod innebär att vi renoverar röret på plats på ett sätt som inte påverkar tvärsnittsarean eller genomströmningskapaciteten.

Den glasfiberförstärkta specialplasten som vi använder är helt styrenfri och även fri från härdplaster. Specialplatsen är en glasförstärkt, miljövänlig polyester som är extremt tålig med en livslängd om minst 50 år. Läs gärna mer om vårt miljöarbete och om vår certifierade produkt här.

- Miljövänlig och smidig

Vår metod gör också att grumlingen och tiden för uppdämning minimeras. Detta skonar inte bara miljön med omgivande djur- och växtliv, utan även omgivande trafikanter då störningen är minimal.

Kostnadseffektiviteten tillsammans med de miljövänliga egenskaperna är två uppenbara fördelar med vår metod för renovering av rörbroar.

Hur lång tid tar det?

Att renovera en vägtrumma eller rörbro med Tubus System är ett tryggt, klokt och kostnadseffektivt val. På bara några dagar upp till en arbetsvecka har ni en långsiktig renovering – och detta i princip helt störningsfritt. Omgivande väg behöver inte grävas upp och trafiken runt omkring kan därmed fortgå som vanligt. Detta medför därför också att miljön för de som renoverar bron är väsentligt mer riskfri, eftersom de inte behöver befinna sig på vägarna när arbetet utförs.

Vår metod – fungerar den i alla lägen?

Vår metod för renovering av rörbroar kan i de allra flesta fall ersätta ett komplett och kostsamt byte.

Vid få, enstaka fall har vi stött på konstruktioner som varit i så pass nedbrutet skick att vi rekommenderat ett komplett byte istället.

Vid en första inspektion gör vi alltid en gedigen genomgång av konstruktionen för att ge er vår professionella rekommendation om hur vi går vidare.

Halvsulning eller miljövänlig specialplast? Gör ett klokt val

Som framgått finns det uppenbara skillnader med renovering genom halvsulning eller genom vår mycket väl beprövade och använda metod.

Här kan ni se ett urval av de renoveringar vi utfört genom åren, från flera olika uppdragsgivare.

Söker ni en miljövänlig och kostnadseffektiv metod för renovering av er rörbro eller vägtrumma kan ni tryggt vända er till oss på Tubus System.

Varmt välkommen att kontakta oss för en konsultation – så berättar vi gärna mer! 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.