Underhållsplan för BRF


En underhållsplan för din Brf utgör en billig och smart försäkring för fastigheten. Det är helt enkelt ett proaktivt redskap som minimerar risken för att du ska behöva ta hand om akuta skador - skador som många gånger genererar stora och onödiga kostnader.  

Detta är en underhållsplan 

Alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar bör ha en tydligt specificerad underhållsplan. Detta så att du på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt ska kunna förvalta fastigheten eller fastigheterna och därigenom också slippa oförutsedda skador - och utgifter.

Några riktlinjer för vad en underhållsplan i korthet bör innehålla är:

  • Vilket underhåll som ska utföras
  • Vad det kommer kosta
  • En avsättningsplan för att kunna möta finansieringen av underhållet
  • En tidsplan för när underhållet ska utföras

 

Fokuset i en underhållsplan bör vidare ligga på de större åtgärderna i fastigheten, såsom underhåll av spillvattenrör och dagvattenrör.

Avloppssystemet - en vital del

Avloppssystemet är en vital del för varje fastighet. Därför är det viktigt att upprätta en särskild del i underhållsplanen för detta - både för att undvika akuta skador som plötsligt läckage men också för mer svårupptäckta skador som fuktskador* (som på sikt har stor inverkan på fastigheten om de inte upptäcks och åtgärdas).

* Fuktskador kan till exempel uppkomma genom en kombination av skadade rör och sättningar i fastigheten som bildas genom markrörelser eller annan påverkan på fastigheten. 

Avloppssystemet - tänk på följande 

Materialvalet har vidare en stor inverkan på när avloppssystemet behöver bytas. Kontrollera därför först vilket material avloppssystemet är gjort av och när det är installerat. Se också efter i dokument om det har gjorts några förändringar i avloppssystemet under åren. Utifrån detta bör du sedan gå vidare för att få en professionell bedömning gällande om det bör göras några direkta åtgärder i fastigheten eller inte.

Med den givna informationen kan du sedan bygga din underhållsplan för din Brf, och därigenom minimera risken att handla reaktivt och istället underhålla innan problemen inträffar.


Problem redan nu?

Har du redan idag börjat få problem med ditt avlopp bör du se det som ett tydligt varningstecken på att det är hög tid agera. Vänta inte - då kommer problemen eskalera!  Hör av dig till oss och beskriv ditt problem eller dina funderingar, så kontaktar vi dig och kan också vägleda dig rill rätt beslut. Vi hjälper dig självklart också kring mer generella frågor och funderingar.

 

KONTAKTA OSS HÄR

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.