Tubus Systems personuppgiftspolicy

1. Inledning

Tubus System AB med org.nr. 556557-3747 (”Tubus System”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Alla referenser till ”vi”, ”oss” och ”vår” är en referens till Tubus System. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter.

2. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna policy syftar till att informera dig om hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med det som du har rätt till enligt artikel 12-14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi har i denna policy lyft upp och informerar om de behandlingar av dina personuppgifter som är mest ingripande, mest förvånande samt vanligast förekommande. Detta för att du ska få en så god förståelse som möjligt av vår hantering av dina uppgifter utan att riskera informationsutmattning. Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter längre ner.

För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår Cookie policy.

För att du på ett enkelt sätt ska kunna lokalisera information om vår behandling som rör dig i vår personuppgiftspolicy har vi fördelat informationen under olika rubriker, som avspeglar vilken relation vi har till dig. Denna policy beskriver de behandlingar vi utför om följande grupper av individer:

 • Hemsidesbesökare

 • Kontaktperson hos potentiell kund

 • Kontaktperson hos befintlig kund

 • Lägenhetsinnehavare

 • Rekryteringskandidater

 • Kontaktperson hos vår leverantör

 • Anställd hos underentreprenörer

Om du inte känner igen dig i någon av kategorierna ovan men har anledning att tro att vi ändå behandlar uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Nedan redogör vi för vilka typer av personuppgifter vi behandlar, vad vi har för syfte med att behandla dessa samt vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling på. Det är viktigt att förstå att följande information inte är en uttömmande beskrivning utan en sammanfattning av de behandlingar som vi tror du har störst intresse av.

3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Hemsidesbesökare

När du besöker vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att vi sparar cookies på din enhet, så att vi kan samla in information och analysera den (vilket vi gör på en aggregerad nivå), för att utveckla och förbättra vår webbplats.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Administrera, upprätta statistik och genomföra analys över vår webbplats

 • Förbättra webbplatsen.

 • Förbättra användarupplevelsen av vår webbplats.

 • Säkerställa webbplatsens funktionalitet.

 • Föra statistik över besök på vår webbplats.

 • Ge dig relevant och anpassat innehåll.

 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar som samlas in via cookies (språkinställning, IP-adress, vilken ort du befinner dig på, webbläsarinställning, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

 • Information om hur du använder vår webbplats som samlas in via cookies (hur länge du besöker vår webbplats, vilka webbsidor och länkar du klickar på och om du skickar in ett frågeformulär).

Rättslig grund: Samtycke.

Tubus System inhämtar samtycke för cookies, förutom för de cookies som är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

   

Lagringsperiod: Varje cookie har en bestämd livslängd, beroende på dess funktion och syfte. Samtlig information hittar du i vår Cookie Policy.

   

Kontaktperson hos potentiell kund

När du på ett eller annat sätt kontaktat oss och visat intresse för våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och marknadsföra våra tjänster. Personuppgifterna kan vi inhämta från dig vid ett fysiskt möte, vid en mässa, alternativt om du fyller i något av de formulär som finns på vår webbplats. Därutöver kan vi också komma att inhämta dina kontaktuppgifter från andra källor för de fall vi bedömt att våra tjänster är relevanta för dig i din yrkesroll.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Marknadsföra våra tjänster

 • Insamling av kontaktuppgifter.

 • Strukturering av uppgifter för att kontakta dig med relevant marknadsföring.

 • Analys av engagemang vid vår e-postmarknadsföring, för att anpassa vår kommunikation.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 • IP-adress för att spåra öppningsfrekvens och interaktion med våra utskick.

 • Leadscoring.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster mot personer i roller där ett behov kan finnas för det vi erbjuder och där beaktade risker för den enskilde inte ansetts överväga detta intresse.

   

Lagringsperiod: Tubus System kommer att behandla uppgifterna för marknadsföringsändamål fram tills att du avböjt vidare kommunikation från oss.

   

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Besvara frågor, boka möten samt följa upp efter ett möte och utforma offert

 • Insamling av kontaktuppgifter.

 • Hantera din förfrågan.

 • Kontakt och uppföljning.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att besvara dina frågor via olika kanaler. Detta matchar ditt förväntade intresse av att få svar från oss i frågor som rör vår och din organisations verksamhet.

   

Lagringsperiod: Tubus System kommer att behandla uppgifterna för ovanstående ändamål under den tid vi har en aktiv dialog, från senaste kontakt till ett år därefter. Vid affär kan uppgifterna komma att hanteras längre, då vi har ett fortsatt berättigat intresse att behålla vissa uppgifter med relevans för avtalsrelationen mellan oss och den organisation du representerar.

   

Kontaktperson hos befintlig kund

If we enter into an agreement with the organisation you represent, we will process your personal data to ensure that we can deliver the best possible service, answer your questions, provide our services, provide and maintain warranty commitments, invoice your organisation, and care for our customer relationship and in some cases ask for permission to use you as a reference. We have collected the information from you or one of your colleagues.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Hantera kundserviceärenden

 • Kommunikation och besvarande av frågor till kundservice, via e-post, kontaktformulär på vår webbplats samt genom våra sidor på sociala medier.

 • Identifiering av dig när du kontaktar vår kundtjänst.

 • Utredning av klagomål och garantiärenden.

 • Utredningar av och support vid klagomål som är kopplade till användandet av våra tjänster, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband att du köpt en tjänst från oss.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer,).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 • Din korrespondens med vår kundtjänst.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att hantera kundserviceärenden genom att bemöta och utreda sina kunders frågor och synpunkter. 

   

Lagringsperiod: Tills dess kundserviceärendet har avslutats, eller längre om detta krävs för att vi ska kunna tillvarata eller försvara rättsliga anspråk som har samband med ärendet.

   

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Marknadsföra våra tjänster

 • Strukturering av uppgifter för att kontakta dig med relevant marknadsföring i form av nyhetsbrev.

 • Namn.

 • E-post.

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig som representerar en av våra kunder och där beaktade integritetsrisker för dig inte ansetts överväga detta intresse.

   

Lagringsperiod: Tubus System kommer att behandla uppgifterna för marknadsföringsändamål fram tills att du avböjt vidare kommunikation från oss.

   

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Fakturering av tjänst

 • Fakturering av utförda uppdrag.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Fakturan som vi ställer ut till vår kund utgör en verifikation, som vi har en rättslig förpliktelse att spara i sju år enligt 7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).

   

Lagringsperiod: Uppgifterna som fakturan innehåller kommer sparas i sju år efter det räkenskapsår som den är utställd.

   

Lägenhetsinnehavare

Är du lägenhetsinnehavare hos någon av våra kunder kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att utföra vårt uppdrag.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Utförande av våra tjänster

 • Kommunikation med lägenhetsinnehavare för att boka in, planera och utföra våra tjänster.

 • Administrering/kontroll  av utförd tjänst/arbetsmoment

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Bostadsrättsförening som du representerar eller är medlem i.

 • Ditt lägenhetsnummer.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att utföra de tjänster som våra kunder beställt.

   

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter under den tid vi har ett kundförhållande med vår kund och ett år därefter, eller så länge som krävs för att vi ska kunna tillvarata eller försvara rättsliga anspråk.

   

Rekryteringskandidater

Om du har sökt en utannonserad tjänst hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att utvärdera dig som kandidat.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Rekrytering av nya medarbetare

 • Kommunikation med personer som söker anställning hos oss.

 • Administrering av rekryteringsprocessen.

 • Utvärdering av ansökningshandlingar.

 • Intervju med kandidater.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Ansökningshandlingar (CV, personligt brev, betyg).

 • Utvärderingsunderlag över kandidaten och dennes färdigheter.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att hantera personuppgifter om dig som visat intresse för annonserad tjänst hos oss.

   

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter fram tills att tjänsten är tillsatt, vilket vanligtvis tar upp till 6 månader. Därefter kan vi komma att fortsatt lagra vissa uppgifter, i den mån de behövs för att tillvarata eller försvara rättsliga anspråk i samband med rekryteringsprocessen, i högst 2 år.

   

Kontaktperson hos leverantör

Arbetar du som kontaktperson hos någon av våra leverantörer kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra och följa upp på beställningar.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Inköp

 • Kontakt med kontaktperson hos leverantör avseende beställning av material eller tjänst.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Tubus System har ett berättigat intresse av att administrera beställning av varor och tjänster.

   

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas under den tid den organisation där du arbetar är leverantör till oss.

   

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Hantering av transaktioner och bokföring

 • Bokföring av fakturor.

 • Namn.

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).

   

Lagringsperiod: Räkenskapsinformation i samband med fakturering sparas i sju år enligt krav i 7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).

   

Anställd hos underentreprenör

Är du anställd hos någon av de företag som vi anlitar som underleverantör vid utförande av våra kunduppdrag kan det vara så att vi behöver hantera personuppgifter om dig för att uppfylla rättsliga krav.

Ändamål

Behandlingsåtgärder

Kategorier av personuppgifter

Administrering av personalliggare

 • Närvarohantering på byggarbetsplats enligt lagkrav.

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Företagsrelaterad information (adress till företaget du representerar, företagets namn och din befattning).

 • Personnummer/ samordningsnummer.

 • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer.

 • Start- och sluttid för arbetspass.

 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Enligt 39 kap 11a § Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244) och 9 kap 5 § Skatteförfarandeförordningen (SFS 2011:1261) krävs att Tubus System för personalliggare på byggarbetsplatser.

   

Lagringsperiod: Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

   

4. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Externa leverantörer och system är en naturlig del av och ett viktigt stöd för vår verksamhet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom behandlingar beskrivna ovan, med följande mottagare:

(a) Leverantörer av analysverktyg för vår webbplats, och

(b) IT- och systemleverantörer.

Leverantörer behandlar då dina uppgifter under vår instruktion och ledning, vars villkor och gränser regleras och säkerställs genom personuppgifts­biträdesavtal. Genom dessa avtal kräver vi att leverantörerna som minst uppfyller samma strikta krav som vi ställer på oss själva i vår hantering av dina personuppgifter.

5. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Tubus System kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer där det innebär att dina personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES. Sådan behandling kan innebära särskilda risker, eftersom en leverantör i det landet där personuppgifterna hanteras eventuellt inte omfattas av det skydd som EU:s dataskyddslagstiftning ger. Det finns därför särskilda krav på hur en sådan överföring får ske och Tubus System kontrollerar sina leverantörer och säkerställer att skyddsåtgärder vidtas.

Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till uppfyller s.k adekvat skyddsnivå (likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES), vilket är fallet för de underleverantörer vi har i USA, har du rätt till en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. Vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy för information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi i så fall överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen.

6. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt GDPR. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss, se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Tubus System alltid kommer att göra en kontroll av din identitet för att säkerställa att information om dig lämnas till dig och ingen annan.

Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det finns undantag och dem har vi försökt beskriva så väl som möjligt. Om din begäran inte är möjlig att tillgodose fullt ut kommer vi att informera dig tydligt om varför.

(a) Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida Tubus System behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet kan du få en kopia av dina personuppgifter samt även kompletterande information avseende Tubus Systems behandling av dina personuppgifter.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att begära att Tubus System raderar dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål. Det är möjligt för oss att tillgodose sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:

-  personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

-  du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

- du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

- personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

- radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

- riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

- behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

- Tubus System behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

-  du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

(e) Rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna kommer från dig, vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal med dig, samt att uppgifterna hanteras digitalt, har du rätt att få ut dessa personuppgifter från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Tubus Systems intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.

(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Tubus System inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

(h) Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Tubus Systems behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här. Om du har synpunkter eller frågor på våra behandlingar ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

7. Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Tubus System AB
Designvägen 3
435 33 Mölnlycke
Telefonnummer: 031-69 61 15
E-post: info@tubussystem.se

8. Versionshistorik

Vi kan från tid till annan behöva uppdatera informationen i denna policy. På vår webbplats hittar du den senaste versionen.

Nuvarande version 2022:01.

***

Tack för att du tog dig tid att ta del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter!

Cookie policy

Denna cookie policy syftar till att informera dig om hur vi, Tubus System AB med org.nr. 556557-3747 (“Tubus System”), använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida (www.tubussystem.se). För att göra denna policy lättläst, kommer vi härefter referera till alla sådana tekniker som cookies, om inte annat specifikt anges. Vi vill tillhandahålla så mycket information som möjligt till dig, om vilka cookies vi använder, vad respektive cookie gör och varför – så att du kan fatta ett informerat beslut, om du vill samtycka till cookies eller inte.

Vänligen ta dig tid att läsa igenom och förstå vår cookie policy. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter.

1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att ladda ner och spara på din dator, surfplatta, mobil eller annan enhet. Cookietekniken gör det möjligt för webbplatsen at känna igen din enhet och lagra viss information om dina inställningar eller tidigare aktiviteter, och används på flera olika sätt. De används i stor utsträckning för att få webbplatsen att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att ge information om besökarnas beteende på webbplatsen.

Det finns två olika sorters cookies – permanenta cookies och sessionscookies. En permanent cookie finns kvar på din enhet fram tills att dess förbestämda utgångsdatum har passerat (eller tills du raderar cookies manuellt i din webbläsare). En sessionscookie lagras tillfälligt på din enhet under ditt besök på vår webbplats och kommer upphöra att gälla när du stänger din webbläsare.

Vidare kan en cookie vara en så kallas “förstapartscookie” eller en “tredjepartscookie” och det refererar till den webbplats eller domän som sätter cookien. Förstapartscookies sätts direkt av vår webbplats. Tubus System använder också tredjepartscookie som sätts av en annan domän än vår egen, eftersom vår webbplats inkluderar element från andra webbplatser, som exempelvis Hubspot-funktioner.

Om din e-postklient godkänner det, spårar vi öppningsfrekvensen för vår e-postmarknadsföring via Hubspot, genom att inkludera en osynlig bild på en pixel i dessa mejl. När du läser våra marknadsföringsmejl och bilden laddas in, får vi en notifiering att mejlet har öppnats.

2. Samtycke för att använda cookies

Användningen av cookies regleras av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EC) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) (EU/2016/679).

Du har möjlighet att samtycka till att vi sätter cookies, per kategori av cookies eller per enskild cookie. Detta är enkelt att göra genom vår plug-in för cookiehantering på vår webbplats. Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och vår cookie-hanterare kommer att vara tillgänglig för dig, så du kan ändra och uppdatera dina inställningar när som helst.

Det finns två undantag, där samtycke inte efterfrågas eller behövs: Det gäller cookies som är nödvändiga för kommunikation och framställning av webbplatsen samt cookies som används för att tillhandahålla begärd onlinetjänst, till exempel språkval. Vi kallas dessa cookies för strikt nödvändiga cookies.

3. Vilka typer av cookies använder vi och varför

Strikt nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att överföra information till dig, antingen som en del av vår standard för kommunikation eller efter att du specifikt begärt en valfri funktionalitet, såsom att ändra vilket språk som används, är så kallade strikt nödvändiga cookies. Webbplatsen och/eller de efterfrågade funktionerna kommer helt enkelt inte att fungera utan dem och det är därför de inte är valfria utan kommer alltid att användas.

Marknadsföringscookies för att ge dig mer relevant information

Om du lämnar ditt samtycke kan vi använda cookies som sätts av tredje part för att rikta våra annonseringsinsatser mer exakt och förse dig med mer relevant marknadsföringsmaterial från oss. Informationen som samlas in inkluderar din användning av vår webbplats, vilka länkar du klickar på och vilka åtgärder du vidtar på vår webbplats. Vi skapar sedan målgruppslistor för att marknadsföra våra tjänster till dig på andra webbplatser. Vissa av dessa tredje parter använder sina egna cookies för att spåra hur många personer som har sett en viss annons, eller för att spåra hur många som har sett den mer än en gång. Webbplatsen och företaget som genererar dessa tredjepartscookies har sina egna cookie policyer och personuppgiftspolicyer, länkade nedan.

Analyscookies för att optimera vår webbplats

Vi använder analyscookies från leverantörer som hjälper oss att mäta hur vår webbplats används och presterar, till exempel Google Analytics, som hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att reagera på hur den används. Uppgifterna som vi samlar in inkluderar vilken region du besöker oss från, samt vilken enhet, operativsystem och internetleverantör du använder, hur många besök du har gjort på vår webbplats och vilka specifika sidor du besökt, vilka länkar du har klickat på och vilka åtgärder du har vidtagit.

Funktionscookies

Några cookies används för att förbättra funktioner på vår webbplats eller för att underlätta kommunikation med dig. Vi kallar dessa för funktionscookies. Exempel på sådan är reCAPTCHA-cookien som hjälper oss att bekräfta att det är människa som skickar information till oss och inte en bot eller skadligt program.

4. Personuppgifter som samlas in genom cookies

En cookie kan samla in en mängd olika information, inklusive personuppgifter, beroende på dess syfte. Tubus System använder oftast information insamlad genom cookies på en aggregerad nivå för statistiska ändamål. Personuppgifter används för marknadsföringsinsatser och för att hålla koll på de inställningar du valt på vår webbplats. Cookies kan innehålla följande information:

 • Webbläsarinformation

 • IP-adress

 • Klickmönster

 • Datum och tid för besök

 • Demografisk information

 • Enhetsidentifierare

 • Typ av hårdvara/mjukvara

 • Internetleverantör

 • Antal visade annonser

 • Betjänade domäner

 • Sidvisningar

 • Sökhistorik

 • Referens-URL

 • Begärd teckensnittsfil


5. Specifikation av cookies

Förstapartscookies

Namn på cookie

Lagringstid

Ändamål

Kategori

Consent Management

3 år

Kopplad till cookiehanterings-tjänsten. Vi spårar vilka cookies du har gett ditt samtycke till.

Funktionscookie

PHPSESSID

Sessionscookie

För att tillhandahålla nödvändiga funktioner på webbplatsen.

Strikt nödvändig cookie

Tredjepartscookies

Namn på cookie

Lagringstid

Ändamål

Kategori

Google Ireland Limited / Alphabet Inc.
Cookie Policy
Personuppgiftspolicy

     

_ga

24 månader

Används för att särskilja besökare för att mäta unika hemsidesbesök. 

Analyscookie

_gid

24 timmar

Används för att särskilja besökare för att mäta unika hemsidesbesök. 

Analyscookie

_gat

24 timmar

Används för att minska förfrågningar till Google Analytics statistikspårningstjänst.

Analyscookie

_utmb

24 månader

Används för att bestämma varaktigheten och antalet besökta sidor på webbplatsen.

Analyscookie

_utmc

Sessionscookie

Används tillsammans med _utmb för att avgöra om ett nytt besök på en webbplats görs.

Analyscookie

_utmz

24 månader

Används för att avgöra hur besökaren hittade till en webbplats.

Analyscookie

Google Ads

18 månader

Det här är en reklamtjänst som mäter vilka annonser du har sett.

Analyscookie

Google Analytics

2 år

Detta är en webbanalystjänst. Med detta kan vi mäta annonserings-ROI samt spåra flash, video och sociala nätverkssajter och applikationer.

Analyscookie

Google Tag Manager

14 dagar

Detta är ett tagghanteringssystem från Google. Med denna mäter vi specifika aktiviteter på vår webbplats.

Analyscookie

Google Maps

Sessionscookie

För att visa en integrerad karta på vår hemsida.

Funktionscookie

Google Ads Remarketing / Optimization (DV)

1 dag

För att tillhandahålla annonsvisning eller retargeting, hålla reda på vilka annonser du tidigare har visat intresse för eller sett.

Marknadsföringscookie

Google Ads Remarketing / Optimization (1P_JAR)

1 månad

För att tillhandahålla annonsvisning eller retargeting.

Marknadsföringscookie

Google Fonts API

1 år

Google Fonts API kommer att begära och ladda ner teckensnittsfiler och CSS-tillgångar för att tillhandahålla rätt typsnitt när du besöker en sida.

Funktionscookie

Gstatic.com

1 år

Detta är en domän som används av Google för att ladda statiskt innehåll till ett annat domännamn i ett försök att minska bandbreddsanvändningen och öka nätverks-prestanda för besökaren.

Funktionscookie

reCAPTCHA

5 månader

Detta är en tjänst som kontrollerar om data matas in av en människa eller av ett automatiserat program.

Funktionscookie

DoubleClick Ad

1 år

Detta är en annonseringstjänst. Med denna tjänst är det möjligt att tillhandahålla relevanta annonser till användare och få kampanjrapporter.

Marknadsföringscookie

Youtube video

10 år

Detta är en tjänst för uppspelning av video.

Funktionscookie

HubSpot, Inc.
Cookie Policy
Personuppgiftspolicy

     

__hs_opt_out

6 månader

Denna cookie används vid avböjd cookie policyn och för att komma ihåg att inte be besökaren att acceptera cookies igen.

Funktionscookie

__hs_do_not_track

6 månader

Denna cookie kan ställas in för att förhindra att spårningskoden skickar någon information till Hubspot.

Funktionscookie

__hs_initial_opt_in

7 dagar

Denna cookie används för att förhindra att bannern alltid visas när besökare surfar i strikt läge.

Funktionscookie

__hs_cookie_cat_pref

6 månader

Denna cookie används för att registrera de kategorier som en besökare samtyckt till.

Funktionscookie

hs_ab_test

Session cookie

Denna cookie används för att konsekvent visa besökarna samma version av en A/B-testsida som de har sett tidigare.

Analyscookie

<id>_key

14 dagar

När du besöker en lösenordskyddad sida sätts denna cookie så att framtida besök på sidan från samma webbläsare inte kräver inloggning igen.

Funktionscookie

hs-messages-is-open

30 minuter

Denna cookie används för att avgöra och spara om chattwidgeten är öppen vid framtida besök.

Funktionscookie

hs-messages-hide-welcome-message

1 dag

Denna cookie används för att förhindra att välkomstmeddelandet för chattwidgeten visas igen under en dag efter att det har avvisats.

Funktionscookie

__hsmem

1 år

Denna cookie ställs in när besökare loggar in på en webbplats som hanteras av Hubspot.

Funktionscookie

hs-membership-csrf

Session cookie

Denna cookie används för att säkerställa att inloggningar för medlemskap inte kan förfalskas.

Funktionscookie

hs_langswitcher_choice

2 år

Denna cookie används för att spara en besökares valda språkval när hen besöker flera på sidor på flera olika språk.

Strikt nödvändig cookie

__cfruid

Session cookie

Denna cookie ställs in av Hubspots innehålls-leveransnätverksleverantör på grund av deras prisbegränsningspolicy. Den upphör att gälla i slutet av sessionen.

Funktionscookie

__cf_bm

30 minuter

Denna cookie sätts av Hubspots innehålls-leveransnätverksleverantör och är en nödvändig cookie för skydd mot robotar och skadlig programvara.

Funktionscookie

Hubspot Analytics

     

__hstc

6 månader

Den huvudsakliga cookien för att spåra besökare.

Analyscookie

hubspotutk

6 månader

Denna cookie håller reda på en besökares identitet. Den skickas till Hubspot när formulär skickas in och används vid borttagande av kontakter som är dubbletter.

Funktionscookie

__hssc

30 minutes

Denna cookie håller reda på sessioner.

Funktionscookie

__hssrc

Session cookie

När Hubspot ändrar sessionscookien, ställs denna cookie också in för att avgöra om besökaren har startat om sin webbläsare.

Funktionscookie

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Cookie Policy
Personuppgiftspolicy

     

LinkedIn Plugin

1 år

Cookien används för att tillhandahålla statistik och känna igen dig när du interagerar med LinkedIns följ- och dela-knappar.

Analyscookie

LinkedIn Analytics

30 dagar

Detta är en analystjänst från LinkedIn.

Analyscookie

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
Cookie Policy
Personuppgiftspolicy

     

Facebook Social Plugin

Se Facebook Cookie policy

Detta är ett plug-in från Facebook, som möjliggör integration av Facebook-innehåll på vår webbplats och för att lägga till Facebook-knappar, såsom "gilla".

Marknadsföringscookie

Facebook pixel

1 år

Används för att marknadsföra våra tjänster till dig och skapa målgruppslistor för annonsering på annan webbplats (Facebook Custom Audiences).

Marknadsföringscookie

_fbp

3 månader

För att lagra och spåra besök över webbplatser.

Marknadsföringscookie

FBCDN Facebook

Se Facebook Cookie policy

Innehållsleveransnätverk (CDN).

Funktionscookie

Instagram-knapp

Se Instagram Cookie Policy

Detta är en plug-in för den sociala medieplatt-formen Instagram.

Marknadsföringscookie

Övriga cookies

     

Twitter-knapp

2 år

Detta är en plug-in från Twitter, som visar en Twitter-knapp. Läs deras cookie policy här.

Marknadsföringscookie

Xing plug-in

Session cookie

Detta är en social medietjänst. Läs deras personuppgiftspolicy här.

Marknadsförings- cookie

För mer information om vår cookiehantering vänligen kontakta oss via email info@tubussystem.se.

6. Andra inställningar för att radera eller undvika cookies

Om du inte vill godkänna några cookies kan du aktivera lämpliga inställningar i din webbläsare för att antingen automatiskt vägra lagring av cookies eller för att informera dig varje gång en webbplats begär tillåtelse att lagra cookies. Alla cookies som tidigare har lagrats på din enhet kan också raderas via din webbläsare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Versionshistorik

Vi kan från tid till annan behöva uppdatera informationen i denna policy. På vår webbplats hittar du den senaste versionen.

Nuvarande version 2022:01.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.