DEL 2: INTERVJU MED MALIN HOLMBERG

Malin Holmberg är personalchef hos oss på Tubus System och näst på tur i vår intervjuserie. Vi säger såklart varmt välkommen - för en liten pratstund.

Hej Malin - berätta lite kort om din roll hos oss!

Hej - och självklart! Jag har jobbat på Tubus System i nio år och har under denna period varit personalchef här. När jag började fanns inte denna roll på företaget, så jag har fått forma tjänsten utifrån dels de tankar som företaget hade när jag började och dels från mina tidigare erfarenheter av personalarbete.

Att jobba som personalchef hos oss innebär att jag stöttar våra chefer i alla frågor som rör personalen. Det kan till exempel vara vid rekrytering, planering av introduktion för nyanställda, inför utvecklingssamtal och lönerevision med mera.

Det är också mitt ansvar att ha koll på arbetsrätten och de frågor som rör våra kollektivavtal. Utöver det är det mitt ansvar att hela tiden tänka framåt och se vart vi är på väg och vad som behöver förändras och förbättras inom området så att vi står starka även i framtiden.

Att vara personalchef innebär ju att du arbetar med människor som främsta redskap. Vilka egenskaper tror du därför är viktiga att inneha som just personalchef?

Det finns så klart en massa bra egenskaper som man kan räkna upp men om jag ska välja ut ”tre-i-topp” så skulle jag säga:

- Nyfikenhet

För mig är det viktigt att vara nyfiken och intresserad av människor, kommunikationen och relationen mellan människor.

- Respekt

Jag tycker det är otroligt viktigt att vi möter varandra med respekt och jag vill själv bli bemött med respekt. För mig innebär det att vi i mötet pratar med varandra på ett moget och vuxet sätt.

- Förmågan att se saker från olika håll

Många meningsskiljaktigheter eller konflikter hade inte behövts om vi hade varit beredda på att sätta oss in i hur andra ser på situationen. Det är en viktig förmåga för att komma vidare i samtalet. Det är okej att tycka olika så länge båda parter känner att deras åsikt har lyssnats på och värderats in.

Skulle du vidare kunna berätta lite kort om hur du/ni arbetar med personalfrågor på Tubus System?

Absolut! Vissa av de områden som rör personalområdet, så som till exempel rekrytering, sker löpande under året. Det betyder att även introduktion av nyanställda,  utbildning med mera sker löpande. Andra områden sker regelbundet en gång per år, så som utvecklingssamtal och lönerevision.

Utöver detta har vi förändrings- och förbättringsprojekt som löper vid sidan om. Som exempel kan nämnas vår Vision 2020 där vi jobbar med många stora och små förändringar och förbättringar hela tiden. Bland annat vidareutvecklar vi våra säljare, våra chefer och oss i ledningsgruppen. Vi ser över vår Tubus System utbildning, vi förbättrar processer och rutiner med mera.

Slutligen, vilken är din främsta drivkraft i jobbet – och hur tycker du att du får utlopp för denna hos oss?

Det är otroligt stimulerande att jobba nära personer i det dagliga arbetet och tillsammans se hur vi utvecklar både oss själva och organisationen till att hela tiden bli lite bättre. Jag drivs därför väldigt mycket av att i mitt arbete få jobba nära våra chefer med den målsättningen.

Tack Malin för att du tog dig tid och för ditt arbete du gör hos oss!

Tillbaka
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.