Svensk Miljöbas

 

Tubus System AB har ett väl fungerande miljöledningssystem. I verksamheten finns ett målmedvetet, engagerat och positivt miljöarbete.

Miljöarbetet har länge varit viktigt för Tubus System och företaget har varit certifierade sedan 2012.
För Tubus System innebär detta att tredjeparts revisioner utförs.

Diplomeringen utförs sedan av Svensk Miljöbas som är en ideell förening som bildades 2005. Föreningen består av medlemmar från både den privata och den offentliga sektorn.

Föreningens syften är bl.a:

-Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
-Säkerställa en hög kvalitet

Stor vikt ligger i att identifiera vilka positiva och negativa miljöaspekter som företaget har och att med utgångspunkt i vad verksamheten presterar. Detta görs i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildningar för medarbetarna, något som Tubus System arbetar aktivt med.

Miljövervisionen hos Tubus System utförs sedan 2012 av Susanne Olsson på Struktur Olsson & Westerlind HB. Susanne har mångårig erfarenhet av revisioner. Att Susanne har arbetat tillsammans med Tubus System så länge är bara positivt, hon vet hur bolaget arbetar och hon har stor inblick i verksamheten.

I en revision är det flera olika punkter som revisorn undersöker och säkerställer att företaget arbetar med enligt svensk miljöbas kriterier. Vid årets revision gick Liv Berg- ny KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) samordnare tillsammans med Susanne igenom företagets miljöarbete, med godkänt resultat som följd.  

Några av de punkter som berörs i en revision och som även är Tubus Systems betydande miljöaspekter är följande:

 
-Verksamhetens varor och tjänster- Företagets huvudsyssla i sig är en positiv aspekt genom att relining innebär att återanvända gamla rör utan att skapa nytt avfall som vid nyproduktion
-Positiv och indirekt miljöpåverkan
-Miljöutbildning för personal – sker kontinuerligt, både som nyanställd och sedan fortlöpande var 3:e år för att personalen ska vara uppdaterade på vad som gäller och att kunna vara med och påverka till en minskad miljöpåverkan för alla verksamhetens delar.
-Transporter- Tubus System har uppdrag över hela Sverige vilket innebär många resor. Under senaste året har fler miljöbilar förts in i fordonsparken, vilket är en av de åtgärder företaget gjort för att minska miljöbelastningen från transporterna. 
-Avfall -både farligt och icke farligt avfall uppkommer efter relining. Varje distrikt sorterar avfallet i flera sektioner som sedan transporteras till avfallsanläggningar för återanvändning alternativt destruktion
-Kemikalier – krävs för att relining ska kunna utföras. Tubus System arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier och att hitta miljöanpassade alternativ. Acetonförbrukningen har minskat varje år- trots att företaget växt de senaste åren.

Susanne konstaterar att Tubus System är godkända från Svensk Miljöbas.

Något som Susanne vill lyfta upp lite extra sedan tidigare revision är att Tubus System har betydligt fler miljövänliga bilar, såsom elbilar nu, jämfört med tidigare. ”Det märks att ni verkligen tänker på miljön när det gäller transporter”- säger hon. Susanne belyser också att man i dagens samhälle måste tänka ännu mer på samåkning, åka mer tåg och flyga mindre vilket är i linje med Tubus Systems resepolicy.

 

Tubus System strävar efter att bli ett fossilfritt oberoende företag 2045. För att uppnå detta har företaget gjort en 3 årig miljöplan med miljömål såsom mäta drivmedelsförbrukningen, minska avfallet genom att titta på alternativ till mjölkpappen som används för att skydda golv i de lägenheter som relinas, undersöka alternativ till de kemikalier vi använder, och slutligen öka kompetensen inom miljö internt.

 Några av alla de förbättringar som har gjort på Tubus System under senaste året är:

-Skype/ telefonmöten används för att minska transporter då vi arbetar på olika orter.
-Inbjudningar till mässor, event som tidigare har skickats ut via post kommer framöver att skickas via e-post.
-Leverantörsfakturor skickas/ tas emot digitalt.
-Företaget har aktivt kontaktat reklamavsändare och avsagt sig kataloger i tryckt form.
-Tubus System har under 2019 ökat sin bilpark med fler miljöbilar mot vad man har haft tidigare.
-I den mån det går tar vi tåg eller samåker med bil för att minska utsläppen.

 
 Susanne avslutar med att säga att det alltid är lika roligt att göra en revision för Tubus System!

 

Tillbaka
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.