Svensk Miljöbas

Miljöreportage - Tubus System

Tubus System har ett mycket väl fungerande miljöledningssystem, i företaget finns ett engagerat, målmedvetet och positivt miljöarbete.
Miljöarbetet är viktigt för Tubus System, som har varit certifierade hos Svensk Miljöbas sedan 2012.

Svensk Miljöbas är en förening som kvalitetssäkrar och tillhandahåller miljöledningssystem för mindre och mellanstora företag. Vid en miljödiplomering får vi besök av en revisor som först går igenom vårt övergripande miljöarbete kring policy, ansvarsfördelning, utbildning och rutiner. Därefter görs verkstadsbesök och kontroll av hur vi förvarar avfall och kemikalier. Man tittar också på brandrutiner då brand kan medföra miljörisker. Medarbetare intervjuas för att lyssna in om vi arbetar så som vi säger i policy och andra dokument.

Sedan 2021 använder sig Tubus System av Rambollmetoden.
Vid årets revision gick revisorn Ida Olofsson från Öbergs Miljö- och Kvalitetskonsult och Liv Berg (KMA- samordnare på Tubus System) tillsammans igenom företagets miljöarbete, med godkänt resultat som följd.
Några av de punkter som berörs i en revision och som även är betydande för Tubus System när det handlar om miljöarbete är följande:

·         Miljöutbildning för personal - sker kontinuerligt, som nyanställd och sedan fortlöpande var 3:e år. Detta för att personalen ska vara uppdaterade på vad som gäller och att man ska kunna vara med och påverka till en minskad miljöpåverkan för alla verksamhetens delar. Denna utbildning hålls av Liv Berg.

·         Avfall - både farligt och icke farligt avfall uppkommer efter relining. Varje distrikt sorterar avfallet som sedan transporteras till avfallsanläggningar för återanvändning alternativt destruktion.

·         Kemikalier – krävs för att relining ska kunna utföras. Tubus System arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier och att hitta miljöanpassade alternativ.

·         Transporter – Tubus System har uppdrag över hela Sverige, vilket innebär många resor. Vi strävar mot att ersätta våra bilresor till kollektiva alternativ så ofta det är möjligt.

·         Tubus System ska styra mot Sveriges miljömål genom att bli ett fossilt oberoende företag 2045. Det har sedan tidigare upprättats en 3-årig miljöplan med miljömål för att försöka uppnå detta.

Några av de förbättringar som har gjorts och som kommer att fortsätta utvecklas hos Tubus System är:

·         Skapat/gjort om fler dokument till digitala för att mejla dem i stället för att skicka med post, exempelvis egenkontroller.

·         Hemsidan – här kommer vi fortsätta att lyfta fram vårt miljöarbete.

·         Vi undviker att göra onödiga resor, exempelvis har vi deltagit på fler digitala mässor istället för att närvara vid fysiska              mässor.

·         Merparten av alla möten/utbildningar kommer att fortsätta genomföras digitalt.

·         Liv Berg arbetar tillsammans med Hugo Karlsson (Verksamhetsutvecklingschef) för att fortsätta integrera miljöarbetet i vårt verksamhetssystem.

 

Nu och framåt finns en tydlig plan med miljömål för att vi på Tubus System ska vässa pennan ytterligare för att vara en aktör att lita på.

Tillbaka
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.