Svensk Miljöbas

Miljöreportage - Tubus System

Tubus System har ett mycket väl fungerande miljöledningssystem, i företaget finns ett engagerat, målmedvetet och positivt miljöarbete.
Miljöarbetet är viktigt för Tubus System, som har varit certifierade hos Svensk Miljöbas sedan 2012.

Svensk Miljöbas är en förening som kvalitetssäkrar och tillhandahåller miljöledningssystem för mindre och mellanstora företag. Vid en miljödiplomering får vi besök av en revisor som först går igenom vårt övergripande miljöarbete kring policy, ansvarsfördelning, utbildning och rutiner. Därefter görs verkstadsbesök och kontroll av hur vi förvarar avfall och kemikalier. Man tittar också på brandrutiner då brand kan medföra miljörisker. Medarbetare intervjuas för att lyssna in om vi arbetar så som vi säger i policy och andra dokument.

Sedan 2021 använder sig Tubus System av Rambollmetoden.
Vid årets revision gick revisorn Ida Olofsson från Öbergs Miljö- och Kvalitetskonsult och Liv Berg (KMA- samordnare på Tubus System) tillsammans igenom företagets miljöarbete, med godkänt resultat som följd.
Några av de punkter som berörs i en revision och som även är betydande för Tubus System när det handlar om miljöarbete är följande:

·         Miljöutbildning för personal - sker kontinuerligt, som nyanställd och sedan fortlöpande var 3:e år. Detta för att personalen ska vara uppdaterade på vad som gäller och att man ska kunna vara med och påverka till en minskad miljöpåverkan för alla verksamhetens delar. Denna utbildning hålls av Liv Berg.

·         Avfall - både farligt och icke farligt avfall uppkommer efter relining. Varje distrikt sorterar avfallet som sedan transporteras till avfallsanläggningar för återanvändning alternativt destruktion.

·         Kemikalier – krävs för att relining ska kunna utföras. Tubus System arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier och att hitta miljöanpassade alternativ.

·         Transporter – Tubus System har uppdrag över hela Sverige, vilket innebär många resor. Vi strävar mot att ersätta våra bilresor till kollektiva alternativ så ofta det är möjligt.

·         Tubus System ska styra mot Sveriges miljömål genom att bli ett fossilt oberoende företag 2045. Det har sedan tidigare upprättats en 3-årig miljöplan med miljömål för att försöka uppnå detta.

Några av de förbättringar som har gjorts och som kommer att fortsätta utvecklas hos Tubus System är:

·         Skapat/gjort om fler dokument till digitala för att mejla dem i stället för att skicka med post, exempelvis egenkontroller.

·         Hemsidan – här kommer vi fortsätta att lyfta fram vårt miljöarbete.

·         Vi undviker att göra onödiga resor, exempelvis har vi deltagit på fler digitala mässor istället för att närvara vid fysiska              mässor.

·         Merparten av alla möten/utbildningar kommer att fortsätta genomföras digitalt.

·         Liv Berg arbetar tillsammans med Hugo Karlsson (Verksamhetsutvecklingschef) för att fortsätta integrera miljöarbetet i vårt verksamhetssystem.

 

Nu och framåt finns en tydlig plan med miljömål för att vi på Tubus System ska vässa pennan ytterligare för att vara en aktör att lita på.

Tillbaka
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.